07/11/18  Tin của trường  91
Cac hoat dong chao mung ngay 20/11 truong th bac hai
 25/04/16  Tin của trường  322
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Bắc Hải.